>complement(314804..315217)
MDLTEFKNYLRVDFDDDDSVIEAYYTGAENYICLAIGKNVKPTDLEQYEQFKPASLLLGA
FWYNAKMAVQ