>complement(2689047..2689628)
MDKTETREIVTQKIEIREDDNGNRTLIGYAVKWEKKSVVMGYYRKFREQFKNGAFTETLQ
NDDQRFLWSHDTSKVLGRTKNNTLRLNEDAVGLRFELDLPDTTLGNDTYKSIKRGDVDGV
SFGFSMISEEIQEPDDDLMLRTVTKAKLLEVSAVAFPAYPDSEVSARGYDPYKHFTEEKK
RSEKRRRLYLQTL