>complement(607297..608505)
MDKKALEAFAREAAKSIKTESDLDDFRKMLTKVTVETALNVELDEHLGYEKHSPKPSSNS
RNGYTSKSIITDDGEVPIDVPRDRESSFEPKLVRKHQTRFQSMDDKILSLYAKGMTTREI
VATFKEMYDADVSPTLISKVTDSVLEQVVEWQSRPLDEVYPIVYLDCIVVKIRQDKQVIN
KAVYLALGVNMEGQKELLGMWLSETEGAKFWLAVLTELQNRGVKDILIACVDGLKGFPDA
INAAFPNTQIQLCIVHMVRNSVRYVPWKDYKSVTADLKKIYQSKTEDEALLALEQFSDKW
DDKYPQISRSWTAHWANLNTLFNYPEDIRRAIYTTNAIESLNSVIRKAIKKRKLFPTDES
ARKVIFLAIQDASKRWTMPIRNWRQALNRFMIMFEDRLTEYM