>complement(2065336..2066025)
MDKAIDIIKEVALKADRVILFHSASGKDSIALLDLISPYFKEVVCTYMYVIKDLSHINRY
INYACSKYPNVKYIQIPHFAVYSFRRIGYLGCIKNEKQKLYNMAQLTDIVREKYNIEWAF
FGFKQSDSMNRRLMLRTYRLNGINEVQKKCYPLSEYRNKDVLEYISRKGLIKPESYGGKH
QSSGTDITDINYLLFLRSKYPVDLQKVIDEYPLVERKLFEYDYERAKTK