>1543033..1545177
MDINLYQRDDLEKRIIINFGNYVFSQADISENLSFQQSVNTDGDFVIGVASCAQMDFDIN
NMAQKITDSDLAGREFTYWTGALISSASKKAIYNMIGKDMVVLNGSIAYAGSGRAPYLSV
WDLDESEMSGLPEQPPHPVKSLFFVDGKLYCGHDEPPYLTAYAVSGKELSKLSEISLNAF
QIEQIQRFNKDMRAFFLERKLQREYRTKSVNGAVDFIEDTFEYNQISCMIADQVTRQNDN
KLHVTSYDFMCKADKNIDKWTEGLLFPINALEYLKKLCAFLEIELASPGFLNDDYVIQKS
YRTQNITGRQAIQWVAQMAGCFAMMDEYGRLEIRWYRKRDYRIDEQSYTAISSESYITKP
IDKLQISAVENDIGVVVPADDPTKTNTYIIQNNPLFYALTDAELRPAAQNLFDALKSFVY
RPFSVSFIWGNPLLRAGDIVTVKSRKGQDFQAVVMSYKLTGVQALNGTMSATGGEMRETQ
ADPVNQQIQALRMRSNQLVMDLEKTQNTLTTITTDIETVKDDITGLDKSVETITKEVGNL
TLTSNSLVVSFDELKTDLDGVVQAQESHKLTFDKEGLTIYNGGFRINDGERDIFSVAADG
SGVQMVGTFGTEYSYTTGQNHVETRGVWFKEGRLQFTSEGKDAAYFEVSKFSDGTNYVKT
NAYFNQLHTSSVYAHGFYLWFDNGWRMMFPSLVGETDSAWDLKLSKDNYSGPDS