>1253319..1254449
MDILVIGSGITGATIARILAEKGNNVTIWERRNHIGGNMYDYVDEYGILVHKYGPHTFHT
SKRYLYDFVLKYSEWIDYKLVCGAKIDDKIVSVPFNFHTIDTFYNKDESKFLKQKIKEEF
GERKKITVFEALNSKCDLIKVYANFLFEKDYKPYTSKQWGIPLDKIDVSIFQRVPLNLSY
ENGYFDDKFQIMPKISYSYFFKNLLQHKNIKVVLNKDALDSLRIIGNNINLYGNKITIPV
IYTGALDELFGYKYGKLPYRTLEFEWRHENIESKQPFPVVAYPFECYTRITEYKKLPHQK
AQGTSYALEYSLEYNKEKGHEPYYPVMTQDSSYIYEKYKQESRFVKNLYPVGRLADFKYY
NMDQALDRALEIANIL