>1832232..1834007
MDEQVINQPSLEVTAEIKRKAQQMYFSGYKIAEISRQLDIPASTIASWKDREKWDDIAPV
GRVELALETRLNLLIAKEEKSGSDYKEIDLLGRQMERMARVKKYSFGDGNEVDLNPKLAN
RNKGERKKAEPNAIDQEQEELLINGFLDGMFNYQRIWHKAKEHRIRNILKSRQIGATYYF
AHEAFIDALTTGHNQIFLSASKKQALQFRSYIVNYAKQTADVDLKGETIKLPNGAELIFL
GTNSATAQSYHGNLYFDEVFWVPKFDVMRKVASGMAAQKMYRQTYFSTPTTIAHPAYAFF
SGKAFNKNRAKADKVEIDISHENLRIGKLCADRQWKQIVTINDAMEGGCNLFNIDDLIAE
NSKEEFEQLFLCQFADDNTSAFKFADLQLCQVDSLEEWHDYKPFYQRPFGNREVWLGYDP
AFTGDRAALAIIAPPKVEGGDYRVLHWQTFHGMDYEAQASRIKSFCDDYNVTRIVIDKTG
MGSGVFQEVKKFYPMAIGLDYNADLKNEMVLKTQNLIQKRRLKFDGNEIITSFMTVKKRI
TGTGKITYVSDRSEDASHGDLSWAIMNCILNVPYGLGGDVSSNQSTIFTFE