>1387117..1387326
MDARRKWIPFLGVQVKQRLIELNMTQRELAKKIGVNENYLSAILNGRRTGKKYKSSIYQL
LNIEYSEDD