>complement(1166870..1167202)
MAYKYMKTQEDLNELIDSSAITMLGLYEGENGDLAFQDYLKDYLEDDTIYITMGKTINKF
YESYLPEDLRIVSLKYNKLGRLPIIRLEIGAKWFDDVIDNLQKNKKRGVR