>complement(2465204..2467102)
MAYGLITSLHSTTGAKVVAQHEYNYRLLDNGMSKLEKMFIYHQKEEIYAHSAKQIKYLND
SVEDYLTYLN