>1283343..1284473
MAYFRKRGEKWSFTMDVGKDPITGKRKQITKGGFKTKKAAQEEVARVTNDLANGDYENSD
IRFSQLVEIWTQEKESSCRPSTLYQYKRILRSRVMPEFGEKRLSDIKPLSVHNFHQKLLK
EGLTTKYISSVDVMLKQILDKGVELEMINSNPAKKAKRPKVKKKAQASWTVEEAMKFMEY
AKIQGSYYIAFVLALHTGMRIGEVLALQWKDINFESKVIHVQRTLTLVDGKYELGETKTE
ASNRMIPMTQELMRELLEYQSHKKDNSFDLLICTRNKKIVHPYTIRYQMKALCEAIDVPY
IRFHDIRRTFTTILIDSGANAKVVSKLLGHTNVSTTLNIYTDVYEERQIEVTEMLGNVLK
SGRSGQKVVSEEKQED