>2762462..2762659
MAVSYQATIKNPFDSLEGIRIARQSIVSRLENLNVEDSSDSIAIDYYEQELFALDMFAGD
FVFKH