>996270..997253
MAVGNVLVKMAKNCNIFWNSTCLPFSNRLATPWLALARESFPDRSVCFELLLEDFKQSHI
HFPFAKLLYQSILANRTQSIKTKCYFRFFQEGLLMSSLADRLISRRELLGLTQEALAKRA
GVTRVAISKAELGLTKNFNSNTLFKISSALGCEPEWLSTGKGTQEKLPKTPQQQKPVSDA
SWVNNVAETVQPQRRFSYPKLNWVQAGQFAQCGDNYNMYDIENWIYSVKYAGERGFWLEV
KGDSMTSHTGITFPEGMSILIDPEKEPYPNCYVIAQKRSSKDVTFKKYVTDMGSGYLKPL
NPQYPMIPLDDECEIIGVVVDARWDIF