>4868648..4870033
MATSFRYGHGGSYKSACAVWFDLLPALREGRICITNIHGMQPLEVIEQRLGEKFPDSARL
IRISSRNPEGFELWKYFFCWAPIGAFILIDECQQIYSTNAGFKMANIHKRPFTDFEPHLP
EGFAELFQSRWLTVDTSSLDNGEIDDCQRTRFDEQGRIIYPENFNNAFMEHRHYNWDIVL
LTPDFAQIPKELKGVAELAKQHKGKDGIFFSNRKPRILEHDPTRTVTKPSKDDVVYNLKV
PLDVHLLYASTVTGQITKAGLGKNIFLNPKFLAAMALMVLSFGYVIYALIGLFSDPETAA
SQGTQPHQTSQQSSVSSSQSKSSPGQTSSDNSVVGSGRSGCTGTGCGNGTYHDIGTVPAW
FPVANSESIYVSAVERWHKPSSIHVSVHFEVVTPRGVTYLDDGFLHKLGIQMEYLDDCLV
QLSRGESNFYVTCSPYEQYAQRQEQDIELKPVGGLFGGDET