>681537..682214
MATLSERLTSLMYEKGISQAELARLIGIKQPSVFKILSGETRNPKKILEIATALNVDPHW
LKTGEGDPDPSYRIVEVSEPQNPNTVRIDILDVEVSAGNGAYLSPTEQGLLSQEFDLTFF
RQQFGRADAKHLKLITVKGDSMAPTLESGDLLYVDVSENYFSADGLYVFTFDDHTFIKRL
QKRGREMWAISDNKEEYKEWEIKQDDPVFIHGRVVFSLPMKMKKW