>complement(1360520..1361194)
MATKIAVETLSPITHNQIPVITTELLAHLYGTDVANIKMNHSRNQTRFLEGKHYFKIVGD
DLKNLRVTFSYLQISPKTRSLILWTERGAARHAKMLETDQAWEVFEKLEDCYFSQCKKNT
GKQEKKPNGLSAKETDSLVWLWDYANRSQALFRELYPALKLIQSGYSGICHDYGYEFSYI
IGRARGVLINHTRDIDIYEPDGPTNLLAWERLKNKELPPSLHRY