>complement(2144605..2145639)
MASHFLLTSKARTLSSIKIARLSDDEAFSLLCELRWGSKEVVVCPKCGVQHKAYFISTRK
QWRCKHCKHTFSITSGTIFANHKLPIQTYLFAIALFVNAVKGISACQLSRDLNVQYKTAF
TLSHKIRESLIVQRELFPLSGEIHIDGTYVHSAPRPKNKKSERVDRRLKENANPNKRGVL
VMRERYAEQDNLSNPQLVGAKRTITFPILSENTETVKKLATAYIEPNSRIHTDENSAYDE
LIVDYDLQRVNHQKEYRSDEGITNNLAESYFSRFKRMYYGQVHKMSNIYLDNYANEIAYR
EDTRKLDNLTIFNDITSKCLSTPSENAWKGYWQGNHRQVERLIM