>438590..439981
MARSVTVIPARNRQVSGYRAAPQKKIRVAAYCRVSTDQEDQLHSFEAQVDYYTKYINDHE
NYEMAGIYADEGISGTNTKKREQFKRMIADCGKGKIDLVITKSISRFARNTQDCLMYSRK
LKNLGIGIIFEKENINTLDSTGELLFTILSSLAQDESRNISENCKWGIRTKFKNGEMHLN
TFKFLGYDKDENGKLIINREQAKTVRRIYRDFLWGLNPAQIAKELEDEQVPGCLGQTKWY
ASTVIGILKQEKHMGDALLQKTYTADFLTKRQVKNNGEVAQVYVKDSHKGIIDKETWNAV
QEEFERREKFMQKHGTDRYSYGSECYPFCEKIFCGECGSLFTRHSWKSRGIIQWQCKNHR
KDGKVACTNAYVDNADLEKGFVKAFNRLVGEREKHIERWNSMKLDGTPLEKIRAGQMMEA
TESGQLQQYVPEAAQLVLEEITIFGAKKYEFAFLEGSRVKVSV