>1834196..1835176
MARERSPLRNKAKELYINSKGTMKLVDIASQLDIKDSQVRKWKSQDKWDNELGTSKGALP
NKKVQSKSNVTNKKVTIKSNKEIIKEPIVDGVKEVMENKDLTDKQRLFCVIYSKCFNATK
AYQKAYKCTHESAMVAGPRLLGNVRVKEQIDSLTAIQFNKEALKRSVIQKYIDIAFADIG
DYVKFGKKYRAVWTKDKGGGDVPVIDPNTGEQKIKEYNYLDLKESSLVDTTLINEVAEGK
DGIKFKLADKMKALEFLTKHCDLLSDEEKIQLDIENKKLQGDKLRADIEKTKVETNRITE
NDEIEVEDDGFLEALKGRTAQVWNNE