>complement(1159083..1160927)
MANSLNTLNLIQTKGGINIKQGDISSELSFQLCDSKGDPISFLNAKDASIHLYSKEKKLE
WKCNTKVNEDKISFRIDESLAIGSYKIEIKIEGHIFPSDQGTYIRITKGYESYTDSESAI
VAIENAKNIADEAIKKAIEKNLEDIKGPKGDKGDDGSQGKEGPPGPKGEDGKDCEVIDNL
ESEDREKALSARQGKILNKKYDELFYDVDNGKNLIAKSIVDKKGKANKDDSFKDLASKIG
EIKTGWEPGYKFHKEELTAEYEYYADEEPNIVIENIDGALSVPDTSDFYFITKGGILSLS
TSLNEVLSSDKHKYLNLWEYKNNRCLGVVSADNNGFISLYGISMILEELWSIDTKIPSKT
KIEVKFINNILVALANDKSVIEAHNLINKKYLRVYKYDDFYNGFNLIAIQNNNTVSAMND
NGDIFNFNLGEYKLDKIIYCNKDSLGIHTLDNIIYHFQIINGILENPRLEIDLSKWAKGN
LLSYSSYRTGFRYTYEGISLLVDFRNKVNIAYEWDYDKTTEVETRFDDLIISYVKDDIRI
LEVINLFTKEKVITKSPNYKTVLKSDISTSNDYSSETLYFVLNGNLCSWYRSANLRYYIL
PELPEDTGDYNENS