>30820..31842
MANKNAYAQSGVDVEAGYEVVERIKKHVARTERAGVMGALGGFGGMFDLSKTGVKEPVLI
SGTDGVGTKLMLAIKYDKHDTIGQDCVAMCVNDIIAAGAEPLYFLDYVATGKNEPAKLEQ
VVAGVAEGCVQAGAALIGGETAEMPGMYGEDDYDLAGFAVGVAENYQIIDGSKVVEGDVL
LGLASSGIHSNGYSLVRRVFADYTGEEVLPELEGKKLKEVLLEPTRIYVKAVLPLIKEEL
VNGIAHITGGGFIENVPRMFADDLAAEIDESKVPVLPIFKALEKYGQIKHEEMFEIFNMG
VGLMLAVSPENVERVKELLDEAVYEIGRIVKKENESVIIK