>complement(2239592..2240950)
MAMNEIALFKGVRIQPYQKYIDFMFASVLAFIFLVYRIYILFIDYKSVNKKLDILTLFAY
FKPHLLYLLI