>918522..919130
MALWRTNQEDLTKKTGTKEKITVSGVYEVEINEAYLTDSTKSNAKGVTLNFSNDESYGWF
SLWYLKGDGQ