>2533065..2533652
MALKCSAIDAASKDTELNLEQIASQSISNLQFLLDTLKMPLAVGPISDEDYVILTTGYAQ
LEWDYGFSRYGNRSDKFEFCLKLLAGPLRHIPSGAAMCTFDEDTGVIEIHFVESFVKDDD
VEHPLYGNMFMVTLWAVYLFGSAVGCQEIRIPEALNQKVADHYKKFGFKGDISLLSAPFA
TITDVVRRYITSKKQ