>459728..459949
MAKVKVYRTVSGDTWDLISYKVYGSEGYFHDLIRNNSRLIDIAIFDANIPVIIPEISEEV
EDDESLPPWKRGE