>1836631..1837479
MAKMKNVSVISVEKPTWFPLKYETGAFPVYGTPITIGTAVSIKPDVTTETTPDYGDSVVQ
DQYVAFGGAEVTLETNGYQNEVLAEITGGKKLKGGVLRSADDIASDGAFAYRRRKSNGKY
RYTIFYKGKFALTSDETSTLEGSSVSYTHPEWTGSFVDVPGLGYMYSVDEDDEGVDLEMI
KNWFTEVMDPRKENTTAVTGVTLDQTELNLKVGQTATLTPTITPDNASNKKYQFRSESEA
IGTVTPIQGKVTAVGEGTTEIVVTTEDGNFTAKCTLNVTTAD