>5165673..5166527
MAKKVSKFFRIGVEGDTCDGRVISAQDIQEMAETFDPRVYGCRINLEHLRGILPDGIFKR
YGDVAELKAEKIDDDSALKGKWALFAKITPTDDLIAMNKAAQKVYTSMEIQPNFANTGKC
YLVGLAVTDDPASLGTEYLEFCRTAKHNPLNRFKLSPENLISVATPVELEFEDLPETVFT
ALTEKVKSIFGRKQASDDARLNDVHEAVTAVAEHVQEKLSATEQRLAEMETAFSALKQEV
TDRADETSQAFSRLKNSLDHTESLTQQRRSKATGGGGDALMTNC