>1846013..1847422
MAKGTWSEKDKPKIPGFYTRMQIVAEESANSIQGVLAMPVKSNWGPAKTVTSITQERHLK
NTFGDSMEFTAYKLGRLAILAKPKELLLYRLIDSSAKAGELVLKNIESNGAIKLATIYPS
SRKFNITVRTNLVDSTAKDIILYENTTQLVEVRALKGTIEEIVNKINKSSLSDYILASKN
ESTTGILVDVANTPLEGGNDGTSNITNTEYLEAMKAFESYSIDGFALDGVTDVNLHESIK
TWVNQCNKEGLDILAFVASESGSLSQSNAKSKEYNNYLIHNVYLQSATYEGVTYTPAEVA
VYVAALALGKNLKESVCNEITIFDSVVPRLSRSEIESALEAGTIVFDVIDNEVVIVDDVN
TYKNYKNEKEEALGNIRAIRFISTVNKQTSGAGKDYIGKTTNDETGHTVVLCGLKTFFET
YQKLGIISKFNVEIDTELQKEAQSDEFFWKWDAEYINVIKKIFSTGNLK