>4654080..4654454
MAKDLKTLALARLSGFRHKTVKVPEWRNVSVVLREPSAEAWYLWQEVLNGDGEDDDTLSV
VAKTRRNLEADVTLFCDVLCDTDLQRVFTPDDREQVLAVYGPVHARLLRQALELIADAES
ARKK