>2758494..2758853
MAIMTFNLEHGFKVGENTHFEVGLRELTAADIYQAQLESEHVKLIGNRPFAYTSNVEMGM
RLLCRQVEFIGAINGPFEPKELLKLHTDDFNILQKKASELDSLMLPDEVMNEVSNRGED