>4842382..4842753
MAIKKELTKEERVNKEITRLRRIYKEMPKDTLLVVEGLIVEAADLRVRLEDVRKDLDENG
YDEMFSQSENQEPYERERPAARRYIAMNKSYQTIMKQLGDYIPKKTVESKEKDDGFDDFV
MNK