>complement(1164411..1164905)
MAGMGCYICRNILRDHDGSIVFDVYTKEELQDFNRKYLNQENPKLEDIVFHEDYELFNDY
FWKCDRCQSVYLWDGEDPSNPNKCRVYSKTEISKRSITLDQVKQLEEILIINLNDNTDDL
YVSDLFLRNPFRPYKYYVSDNHNYVYIVNTDMDTIDRIYKYRED