>386976..387197
MAGLNSKHPVVHSLLFDYYVFGKTFMQLSKEHHCSDTHIGKKLQNAEGVIDGYLMALEVK
LEMDKQVRRELAA