>1608162..1608767
MAGEIITISSTVGVDSLVYAKLVKDDASGVSYADVKKLEGAVKVKTSKKVASEIMWSDNK
KSEIAESDGEVEVEIEVRGLSLSAKADIEGYPEVTDGVLDEKREGEKPYLAIGWRFLKGN
GKYRYVWLLKGKLSQEEEEGETKKDKPNFQTTKLKGSFIERDFDDRPKFTADADEPTFTK
TIGDNWFEKVYEKTVTPPTGQ