>1678658..1679167
MAEQLRMQKGLAKQYQNSYYLHAYDKYRATGQLDIKLNHFNEQQLENIVYSPWKGSDFSK
RIWKEYTEIL