>5263679..5263846
MAELLFGFEYIVSVFCSVIALSIKMPDMICFSLLFSFFVYYFYCFYIISFLLLSY