>3656304..3657347
MAEITVSGGVFATLTPIFTLWYGHKEITYDIAPYVTSISYSDSIKNESDVIAIALEDSAG
RWVNEWYPGKGDTLALRLGYQGEDLLDCGIYVIDKIDISAPPSTVNIDGIATSVSKALRT
KNSQGFEETTLSAIASRIAQKHGLTLAGKIAPLTIDRVTQYAETDVAFLKRLASEYGYTV
KVTATELIFSHLPTLRCLAPVKTLRRTDISHYTFKDTINRIYKNATVQHQNSKQKELVIY
THDSQEKAPARGAATSADTLKINSRAPDAGAAQAKANAALDSHNEYQQTGTLSLMGCPQL
TAGNKIELSDFGVLSGQWLIDKSMHKLTRSGGYTTEIDISRGPATSQ