>691810..692175
MAAPIFAVCAADPAVQALLGSSPTRLYPFGEAPEGVAKPYAVWQVIGGNPENYLSGRPTV
DGYALQVDVY