>complement(667158..667607)
LSTFLTGIKIKGMRPQLEVELNASYFAADMIYTKVIISNYSTEPAMLVNLELSSANLNRR
WSATPFKKLI