>1622168..1622482
LRVNFTIEGPPIGKARPRVTRTVTYTPAKTARYEDLVRYTAINSFKGIFDKDEPLDVKII
AYFEVPKSLS