>1646402..1648018
LNDYKQENSAYHTDFEKSVTDRLGTKADKTTVEQQLGTKADKSNTYTKDEVNSKVTPKAD
KGYVDSELNK