>553027..553251
LKNTRQRKSTTYSKCTKDQEENFKKIDEIVRNNYAVKNKVIYERLKISKATFYKVYSVKT
KELKKEYKDQ