>1638289..1638498
LKKQKLINESVGDFNIYHYVLNEYHWTPKQWAEMSRREQALVVASIEVRQKYEKEEERKA
KRKARSKHI