>934771..934917
LGDAEIAFLSFYTLKGFKIDYLLNLNITEKMFMLATMELEIERMNKEG