>653433..654215
LEKIEQISKEIKASFFEPNFRLKAKQVRTGFGFRETKSYELTKDGFMLLVMGFTGKQAMA
IKIAYIEAFN