>1676702..1676908
LEFVDSYFKQGKLIINKDEADNLLNTIFNYVWDDKKEAPLKEDDDSEDCLRYGIYSEHYE
GGGFVPWN