>1629765..1629971
LEFVDSYFKQGKLIINKDEADNLLNTIFNYVWDDKKEAPLKEDDDSEDCLRYGIYSEHYE
GGGFVPWN