>1600082..1601047
LANFFDVGEKYVRTKCGRISYIFTGLRHNLDSIKSKARILLAWIDEAESVSEMAWRKLLP
TVRESGSEIWLTWNPEKKGSATDLRFRQYQDESMAIVEMNYSDNPWFPDVLEQERLRDKA
RLDDATYRWIWEGDYLEESEAQVFRGKYQELEFKPLPDFEGPYHGLDFGFAQDPTAAVKC
WVFKDELYIEYEAGKVGLELDDTATFLQKGIASIEQYVIRADSARPESISYLKRHGLPRI
DGVSKWKGSVEDGIAHIKSYKKIYIHPRCQQTLNEFRLYSYKTDRLSGDILPVVLDENNH
YIDALRYALEPLMKGRQSWFG