>complement(2490312..2491163)
LADNKRYYYLKLKENFFDSDEMVLLESMPDGYIYSNILLKLYLRSLKHEGKLMFNDRIPF
NSTMLATITR