>3827125..3828017
KTPVAAYVSPVVEGKVLRHRGGETRVLRPGYVKPKHEFNYQQAVERLPGEDPSQLNDPAY
RRLRIITDNLKQEEHAIVQVEEMQAVNAVLYGKYTMEGDQFEKIEVDFGRSTKNNITQGS
GKEWSKQDRDTFDPTHDIDLYCDLASGLVNIAIMDGTVWRLLNGFKLFREKLDTRRGSNS
QLETAVKDLGAVVSFKGYYGDLAIVVAKTSYIAEDGIEKRYLPDGMLVLGNTAADGIRCY
GAIQDAQALSEGVVASSRYPKHWLTVGDPAREFTMTQSAPLMVLPDPDEFVVVQVK